Om oss

Torbjörn Mårdberg
Torbjörns genuina intresse för andra människors önskan om förändring i tillvaron genomsyrar de  lösningsfokuserade samtalen. Hans tilltro och humor är förlösande i mötet med den som önskar förändring. 
Torbjörn har förmågan att engagera, inspirera och få saker att hända i praktiken. Han är empatisk, fokuserad och tydlig. Med en god analysförmåga, lång erfarenhet av pedagogik, utvecklingsarbete och den lösningsfokuserade metoden skapar han äkthet och förtroende i förändringsprocesser. Resultatet av hans arbete visar sig i ökad kunskap, effektivitet och hållbarhet. Samtal, handledning och utbildning är Torbjörns uppdrag.
 


070-6543447
[email protected]

Åsa Mårdberg
Åsa har en prästutbildning i grunden, lång erfarenhet av samtal i olika livskeden och ett flertal utbildningar för att möta människor på bästa sätt. Att möta livet på livets egna villkor är en ledstjärna i hennes arbete. Med sin trygghet och sin tilltro till kraften hos den andre, den framför henne, får hon människor att våga prova; Hur farligt kan det vara? Hur härligt får det vara? Samtal, handledning och utbildning är Åsas uppdrag.
 


070-3362940
[email protected]