Samtal

Lösningsfokuserade samtal

Tillsammans med Åsa eller Torbjörn utforskas din önskade framtid.
 
De viktigaste momenten är:

 • Fokus på önskat tillstånd. Att tillsammans med kunderna beskriva/upptäcka/skapa hur de vill ha det i framtiden när det problem som fört dem  till samtal är löst.
 • Utforska resurser. Att tillsammans identifiera användbara kunskaper och kvaliteter. 
 • Diskutera och ta små steg. Att mäta de ansträngningar och framsteg som kunderna gör i den riktning som är viktig för dem. 

Till Åsa kan du komma om du vill
 
 • Hitta en mening, din drivkraft eller din uppgift
 • Göra en förändring i ditt liv men inte vet hur
 • Bli bättre på något
 • Få högre livskvalitet
 • Vill lära dig att hantera stress
 • Få handledning i din roll som arbetsledare/chef
   
Åsa är  prästutbildad och har lång erfarenhet av samtal.  Hon har själavårdsutbildning på St Lukasstiftelsen och är utbildad i Lösningsfokuserade samtal där fokus är på önskad framtid. Hon har lång erfarenhet av att samtala med  unga människor. Åsa är också utbildad i stresshantering och konflikthantering vilket hon har undervisat i på olika yrkeshögskolor i Sverige.
 
Pris - samtal i vår lokal 60 min: 950 kr
Pris - samtal över Skype 60 min: 700 kr

Boka tid
 
 Till Torbjörn kan du komma om du vill 
 
 • Göra en förändring i ditt liv, men inte vet hur
 • Bli bättre på något du redan gör
 • Utforska din roll på jobbet
 • Få handledning i din roll som arbetsledare/chef
 
Torbjörn har lång erfarenhet av lösningsfokuserad handledning. Under många år hade han HVB-hem för unga pojkar med psykosociala svårigheter. Mycket handlade om att möta familjer. 
Torbjörn är utbildad i Lösningsfokuserad handledning enskilt och i grupp.
 
Pris - samtal i vår lokal 60 min: 950 kr
Pris - samtal över Skype 60 min: 700 kr

Boka tid
 
Åsa och Torbjörn tillsammans
 
Till Vägfinnare kommer ni om ni vill ha stöd i relationer med;
 
 • Partner
 • Familj
 • Vänner
 • Arbetskamrater
   
Pris för 90 min 1250 kr

Boka tid
 
Åsa och Torbjörn arbetar tillsammans med er utifrån ett lösningsfokuserat synsätt.
 
Tillsammans är vi Vägfinnare!