Utbildning

Vägfinnare
Vägfinnare åtar sig utbildnings- och föreläsningsuppdrag som engagerar deltagarna.
Torbjörn och Åsa har under många år bl a  utbildat Behandlingsassistenter, Integrationspedagoger och Stödpedagoger i Yrkeshögskolans regi över hela landet.
Deras närvaro, självdistans och humor präglar dagarna.
Utbildningsuppdragen kan variera i tid från halvdag och uppåt.
Exempel på kurser som varit aktuella och uppskattade är:

  • Grupper och grupprocesser
  • Värdegrund och människosyn
  • Bemötande och förhållningssätt
  • Kris och konflikthantering
  • Professionellt förhållningssätt
  • Kommunikation och samtal
  • Yrkesetik
Föreläsningsdagar på dessa teman har också varit till stor nytta och glädje för andra yrkesgrupper.

Med Vägfinnarnas långa erfarenhet och pedagogiska kompetens kan de flesta önskemål tillgodoses.

Samarbete har skett med bl a: Reveljen Lärcenter Sollefteå, Campus Nyköping, Campus Värnamo, Ljusdals kommun, Sollefteå kommun, Sandvikens kommun.

Välkommen med förfrågan och prisuppgifter